Inzameling gevaarlijk afval

Olie, water, slib uit afscheiders

Uit milieuvoorzorg is er bij veel bedrijven zoals autogarages, wasstraten, tankstations een olie- en benzineafscheider of OBAS geplaatst. Zo’n afscheider moet periodiek gereinigd en geledigd worden. Remondis heeft alle benodigde vergunningen zodat u kunt aantonen dat de OBAS door een erkend bedrijf is geledigd. Wij bieden deze service ook op abonnementsbasis aan. We vertellen u graag meer over deze mogelijkheid wanneer u contact met ons opneemt!

Let op: We berekenen de afvoer van minimaal 1.000 kilogram bij het ledigen en reinigen van uw afscheider.

Prijs op aanvraag
 • Specificaties

  Acceptatiecondities:

  – Afval mag geen oplosmiddel met vlampunt lager dan 100 ˚C bevatten.

  Samenstelling:

  – Maximaal 25 % olie

  – Maximaal 0,1 % chloor

 • Acceptatiecriteria

  – Het afval wordt met een vacuüm-combiwagen afgevoerd.
  – Reinigingswater wordt tevens afgevoerd als afvalstof.
  – U dient zelf na het reinigen de OBAS weer aan te vullen met water.