inzameling afgewerkte olie

Olie en watermengsel

REMONDIS zorgt voor een verantwoorde en veilige afvoer van olie- en watermengsels. De mengsels worden gescheiden van elkaar. Daarna wordt de olie verwerkt met terugwinning van energie. Het water gaat naar de zuiveringsinstallatie.

Let op: Naast het tarief per kilo betaalt u ook transportkosten per uur van € 129,00.
Deze afvalstroom halen we op met een minimumhoeveelheid van 1.000 kilogram. (U krijgt dus altijd minimaal 1.000 kilogram gefactureerd)

Prijs op aanvraag
 • Specificaties

  Aggregatietoestand:  

  – Geheel dun vloeibaar

  Acceptatiecondities:        

  – Maximaal 0,1 % chloor houdende componenten

  – Fluor niet aantoonbaar

  – Vlampunt hoger dan 61 ˚C

  – Absoluut geen poetsdoeken of andere voorwerpen die het verpompen kunnen belemmeren

  – Maximaal 10 m³ per afgifte

 • Acceptatiecriteria

  – Het afval wordt ter plaatse met een vacuümwagen uit de 200 liter vaten of tank gezogen. De vaten dienen door u geopend te worden.