Wanneer moet een afvalstof in een UN gekeurde verpakking zitten?

Als uw afvalstof hoort bij de soorten gevaarlijke stoffen zoals deze in de ADR wetgeving zijn vastgelegd, moet de afvalstof in een UN gekeurde verpakking worden vervoerd. Deze stoffen zijn veelal te herkennen aan de gevaarsetiketten op de originele verpakking.

Twijfelt u? Neem dan contact op met onze specialisten!