Krijg ik een afvalstroomnummer?

Vanzelfsprekend! Erkende inzamelaars als REMONDIS zullen altijd een correcte administratie bijhouden van de soorten afval die we op uw locatie afvoeren. U krijgt het bijbehorende afvalstroomnummer zo spoedig mogelijk toegestuurd.